Cennik komunikatów i ogłoszeń o przetargach w Rzeczpospolitej

strona cena netto/brutto w zł za moduł format komunikatu wielkość komunikatu
w mm (szer x wys)
pon. - pt.
ogłoszeniowa
480 / 590,40 1 moduł 1x1 (39 x 38,4 mm)
960 / 1180,80 2 moduły (1x2) (39 x 80 mm)
2 moduły (2x1) (81x 38,4 mm)
1440 / 1771,20 3 moduły (1x3) (39x 121,6 mm)
3 moduły (3x1) (123 x 38,4 mm)
1920 / 2361,20 4 moduły (1x4) (39x 163,2 mm)
4 moduły (4x1) (165 x 38,4 mm)
4 moduły (2x2) (81 x 80 mm)
2400 / 2952,00 5 modułów (1x5) (39x 204,8 mm)
2880 / 3542,40 6 modułów (1x6) (39x 246,4 mm)
6 modułów (6x1) (249 x 38,4 mm)
6 modułów (2x3) (81x 121,6 mm)
6 modułów (3x2) (123 x 80 mm)
3840 / 4723,20 8 modułów (1x8) (39 x 329,6 mm)
8 modułów (2x4) (81 x 163,2 mm)
8 modułów (4x2) (165 x 80 mm)
4320 / 5313,60 9 modułów (3x3) (123 x 121,6 mm)
4800 / 5904,00 10 modułów (2x5) (81 x 204,80 mm)
5760 / 7084,80 12 modułów (2x6) (81 x 246,4 mm)
12 modułów (6x2) (249 x 80 mm)
12 modułów (3x4) (123 x 163,2 mm)
12 modułów (4x3) (165 x 121,6 mm)
7200 / 8856 15 modułów (3x5) (123 x 204,8 mm)
7680 / 9446,40 16 modułów (2x8) (81 x 329,6 mm)
16 modułów (4x4) 165 x 163,2 mm
8640 / 10627,20 18 modułów (3x6) (123 x 246,4 mm)
18 modułów (6x3) (249 x 121,6 mm)
9600 / 11808 20 modułów (4x5) (165 x 204,8 mm)
11520 / 14169,40 24 moduły (3x8) (123 x 329,6 mm)
24 moduły (4x6) (165 x 246,4 mm)
24 moduły (6x4) (249 x 163,2 mm)
14400 / 17712 30 modułów (6x5) (249 x 204,8 mm)
15360 / 18892,80 32 moduły (4x8) (165 x 329,6 mm)
17280 / 21254,40 36 modułów (6x6) (249 x 246,4 mm)
23040 / 28339,20 48 modułów (6x8) (249 x 329,6 mm)
20500 / 25215 54 moduły (6x8) (249 x 329,6 mm)

 

Wielkość 1 modułu ogłoszenia w Rzeczpospolitej wynosi 39x38,4 mm.

 

Ogłoszenia typu KOMUNIKATY nie mają stałej lokalizacji w gazecie ( mogą ukazać się na stronach białych, żółtych lub zielonych, w zależności od wolnej powierzchni posiadanej w danym dniu przez redakcję)

 

Za KOMUNIKAT może być uznane ogłoszenie zamieszczone przez wszystkie urzędy administracji państwowej i samorządowej oraz: urzędy skarbowe, ZUS, urzędy celne, ZOZ, sądy i prokuratury, wszystkie ogłoszenia zamieszczane przez syndyków, komorników i likwidatorów.

 

Ogłoszenia innych podmiotów będące komunikatami o: przetargach, likwidacjach, postępowaniach ugodowych, konkursach na stanowiska rad nadzorczych.

 

Dopłaty:

– za druk w kolorze 15%