Rzeczpospolita cennik ogłoszeń modułowych sekcja Prawo co dnia

Cena ogłoszenia w Rzeczpospolitej zależy od wielkości. Podstawową jednostką jest 1 moduł o wielkości 39x38.4 mm. Podane koszty ogłoszenia dotyczą 1 modułu lub formatów 1/2 strony, 1 strona lub "junior page" 

strona

cena netto w zł 

za moduł + 23 % VAT

formaty reklam i ogłoszeń

pon. - czw.

piątek

1 prawa strona sekcji

4800

4800

cena za moduł

dostępne formaty 2x1, 3x1, 4x1, 6x1, 6x2

1 prawa strona sekcji - balkon

13.200

13.200

81 x 30 mm

27.000

27.000

165 x 30 mm

40.600

40.600

249 x 30 mm

2 prawa strona sekcji

2600

2600

Moduł (do wysokości 5 modułów)

63.900

63.900

1/2 strony

66.400

66.400

junior page (165 mm x 227 mm)*

101.000

101.000

Cała strona

 3 prawa strona sekcji 2300 2300 Moduł (do wysokości 5 modułów)
  54.100 54.100 1/2 strony
  56.300 56.300  junior page*
  85.400 85.400 Cała strona

pozostałe redakcyjne prawe

2100

2100

Moduł 

51.900

51.900

1/2 strony

53.700

53.700

junior page (165 mm x 227 mm)*

82.100

82.100

Cała strona

rozkładówka

131.300

131.300

515 x 371,2mm

Strony sądowe

redakcyjne

750

750

wszystkie

 

Wielkość 1 modułu ogłoszenia w Rzeczpospolitej wynosi 39x38,4 mm.

Cenę ogłoszenia uzyskujemy mnożąc liczbę modułów przez cenę jednego modułu

* gwarantowana wyłączność na ogłoszenie na danej stronie

** format niedostępny na danej stronie

 

Ogłoszenia sądowe:

– zamieszczane są na stronach "Prawa co dnia"
– publikowane są w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymani materiałów i potwierdzenia wpłaty 

 

Dopłaty:

– za publikację ogłoszenia na wybranej stronie redakcyjnej1 20%
– za dostarczenie ogłoszenia na 1 dzień roboczy przed terminem publikacji 100%

 

Rabaty:

– za ogłoszenie w wydaniu sobotnio-niedzielnym (odliczamy od ceny pon.-czw.)2 20%
 

1 doliczamy do ceny stron pozostałych redakcyjnych

2 nie dotyczy ogłoszeń sądowych