Cennik ogłoszeń drobnych graficznych

wymiary w mm Cena netto w zł, wyd. krajowe Cena brutto w zł, wyd. krajowe
39 x 17,6 250,00 307,05
39 x 38,4 500,00 615,00
39 x 59,2 750,00 922,50
39 x 80 1000,00 1230,00
39 x 100,8 1250,00 1537,50
39 x 121,5 1500,00 1845,00
39 x 142,4 1750,00 2152,50
39 x 163,2 2000,00 2460,00
39 x 184 1500,00 3075,00
39 x 204,8 2750,00 3382,50

 

Rabaty:

– za druk 2,3 ogłoszeń1 3%
– za druk 4,5 ogłoszeń1 4%
– za druk 6,7 ogłoszeń1 6%
– za druk 8,9 ogłoszeń1 7%
– za druk 10-15 ogłoszeń1 10%
– za druk 16-20 ogłoszeń1 11%
– za druk 21-25 ogłoszeń1 12%
– za druk 26-30 ogłoszeń1 13%
– za druk 31-35ogłoszeń1 14%
– za druk 36-40 ogłoszeń1 15%
– za druk co najmniej 41 ogłoszeń1 16%


1rabat przysługuje wyłącznie w przypadku emisji ogłoszeń o tej samej treści, wielkości i formie graficznej

2 ogłoszeniem gotowym do druku jest ogłoszenie przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w    Parametrach technicznych, dotyczy Klientów bezpośrednich.