Cennik ogłoszeń drobnych tekstowych

  Cena netto w zł za linię
wyd. ogólnopolskie
Cena brutto w zł za linię
wyd. ogólnopolskie
zwykłe 14,00 zł 17,22 zł
pogrubione 18,00 zł 22,40 zł
wersaliki 20,00 zł 24,60 zł
wersaliki pogrubione 23,00 zł 28,29 zł
Ogłoszenia na szarym tle 29,00 zł 35,67 zł
Ogłoszenia kontra 32,00 zł 39,36 zł
Ogłoszenia ramka cienka +45% * +45% *
Ogłoszenia ramka gruba +60% * +60% *
Wyróżnienie w tekście
(wyrazy drukiem pogrubionym lub wersalikami)
+15% * +15%

 

*dopłata do pełnej wartości ogłoszenia

 

Rabaty za wielokrotność emisji:

– za druk 2,3 ogłoszeń 3%
– za druk 4,5 ogłoszeń 4%
– za druk 6,7 ogłoszeń 6%
– za druk 8,9 ogłoszeń 7%
– za druk 10-15 ogłoszeń 10%
– za druk 16-20 ogłoszeń 11%
– za druk 21-25 ogłoszeń 12%
– za druk 26-30 ogłoszeń 13%
– za druk 31-35ogłoszeń 14%
– za druk 36-40 ogłoszeń 15%
– za druk co najmniej 41 ogłoszeń 16%