Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, stanowiącej własność Gminy Kozy

Numer ogłoszenia443
KategoriaNieruchomości
Sekcja tematycznaBudynki biurowe
Region, miejscowośćŚląskie, Kozy
Ogłaszający Gmina Kozy
Dodano: 23.04.2018

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, stanowiącej własność Gminy Kozy, położonej w Kozach, przy ul. Szkolnej 4, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 2229/10, obj. KW BB1B/00062033/9.

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana, stanowiąca własność Gminy Kozy, położona w Kozach przy ul. Szkolnej 4, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka 2229/10, objęta KW BB1B/00062033/9.

2. Powierzchnia nieruchomości: powierzchnia gruntu: 252 m², powierzchnia zabudowy – 252 m2, powierzchnia użytkowa budynku – 208,17 m2.

3. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem handlowo-usługowym, znajdująca się w terenach przeznaczonych pod zabudowę usługową, przeznaczona do zbycia w drodze przetargu.

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 596 000,00 zł* słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100

*Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zostanie obniżona o 50%.

*zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 1221 ze zm.) sprzedaż w/w nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

5. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 1100, w Urzędzie Gminy Kozy, ul. Krakowska 4, 43 – 340 Kozy pok. nr 22.

6. Wysokość wadium: 59 600,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych, 00/100)

7. Ogłoszenie o przetargu umieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kozy, ul. Krakowska 4, na stronach internetowych urzędu: bip.kozy.pl; www.kozy.pl oraz na wybranych tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Kozy.

8. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kozy - pok. nr 15, 43-340 Kozy, ul. Krakowska 4 oraz telefonicznie, pod nr tel. 338298667.


Wyświetlono: 297 razy