Rozbiórka obiektów posadowionych na działce gruntu nr 13/14 obręb Sobięcin 31

Numer ogłoszenia450
KategoriaPrzetargi
Sekcja tematycznaRoboty budowlane
Region, miejscowośćDolnośląskie, Wałbrzych
OgłaszającyWałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” Spółka Akcyjna
Dodano: 28.04.2023

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu /58-305/ przy ul. Karkonoskiej 9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000056561, kapitał zakładowy 2.152.265,00 zł, w całości opłacony, NIP: 8860000191, dalej: „Spółka” ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na:

Rozbiórkę obiektów posadowionych na działce gruntu nr 13/14 obręb Sobięcin 31 (obiekty byłej Elektrociepłowni „Victoria”) wraz z wymaganą dokumentacją projektową, uzyskaniem stosownych decyzji i zezwoleń.

Szczegóły dotyczące przetargu dostępne są na platformie zakupowej Spółki pod adresem https://www.wzkvictoria.pl/rozbiorka


Wyświetlono: 148 razy